Voorouders.net
Hét STARTPUNT voor stamboomonderzoek in Nederland
Nieuws Stap voor stap Help Links Zoeken Mijn voorouders

Nieuws

 • Voorouders.net houdt voor u het belangrijkste stamboomnieuws bij.

Internet Gids

Stamboomzoeker.nl

Voorouders.net

 • De Internet Gids bevat duizenden links naar genealogische websites, handig gerangschikt op categorie én provincie of gemeente.
 • Stamboomzoeker.nl is een genealogische zoekmachine waarmee u naar personen kunt zoeken in duizenden stambomen verspreid op internet.
 • Natuurlijk kunt u ook zoeken in binnen de informatie die op Voorouders.net te vinden is.

Mijn.voorouders.net

 • Op Mijn.voorouders.net kunt u GRATIS uw eigen stamboom publiceren. U kijgt dan een eigen subdomein (bv. uwnaam.voorouders.net) en houdt alle controle over uw gegevens en over wie uw stamboom mag zien.
Voorouders.net > Archieven > Lemsterland en Leeuwarderadeel in AlleFriezen

Lemsterland en Leeuwarderadeel in AlleFriezen

Onlangs zijn aan de website AlleFriezen de scans van de burgerlijke stand akten (geboorte, huwelijk en overlijden) van de gemeenten Leeuwarderadeel en Lemsterland toegevoegd.

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Friesland, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw.

AlleFriezen streeft er in eerste instantie naar alle gegevens uit de openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) beschikbaar te stellen en het mogelijk te maken om alle akten die bij de gepresenteerde gegevens horen te bekijken. AlleFriezen is daarbij afhankelijk van (financiële) medewerking van de Friese gemeenten. Op termijn moeten de gegevens uit de burgerlijke stand worden aangevuld met gegevens uit overige brondocumenten, zoals het bevolkingsregister.

Momenteel zijn alle geboorte- (1811-1902), huwelijk- (1811-1922) en overlijdensregisters (1811-1942) van de volgende gemeenten te raadplegen:

 • Terschelling
 • Schiermonnikoog
 • Ferwerderadeel
 • Achtkarspelen
 • Menaldumadeel
 • Baarderadeel
 • Hennaarderadeel
 • Het Bildt
 • Leeuwarderadeel
 • Bolsward
 • Gaasterland
 • Sloten
 • Lemsterland

Tags: , , ,

Je kunt een reactie schrijven of een trackback plaatsen vanaf je eigen site.

Schrijf een reactie