Voorouders.net
Hét STARTPUNT voor stamboomonderzoek in Nederland
Nieuws Stap voor stap Help Links Zoeken Mijn voorouders

Nieuws

  • Voorouders.net houdt voor u het belangrijkste stamboomnieuws bij.

Internet Gids

Stamboomzoeker.nl

Voorouders.net

  • De Internet Gids bevat duizenden links naar genealogische websites, handig gerangschikt op categorie én provincie of gemeente.
  • Stamboomzoeker.nl is een genealogische zoekmachine waarmee u naar personen kunt zoeken in duizenden stambomen verspreid op internet.
  • Natuurlijk kunt u ook zoeken in binnen de informatie die op Voorouders.net te vinden is.

Mijn.voorouders.net

  • Op Mijn.voorouders.net kunt u GRATIS uw eigen stamboom publiceren. U kijgt dan een eigen subdomein (bv. uwnaam.voorouders.net) en houdt alle controle over uw gegevens en over wie uw stamboom mag zien.
Home » Internet Gids » Hulpwetenschappen » Topografie » Friesland

Internet Gids

Link toevoegen | Familienamen toevoegen

Topografie (Friesland)

De links in deze categorie

Wikipedia - Lijst van steden en dorpen in Friesland*[Gebroken link?]Score: 6
Wikipedia - Lijst van voormalige gemeenten in Friesland*[Gebroken link?]Score: 6
Het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa (Friesland)*[Gebroken link?]Score: 4
Kaart van de gemeente Aengwirden*Aengwirden[Gebroken link?]Score: 4
Kaart van de gemeente Lemsterland*Lemsterland[Gebroken link?]Score: 4
Kaart van de gemeente Harlingen*Harlingen[Gebroken link?]Score: 4
Kaart van de gemeente Dokkum*Dokkum[Gebroken link?]Score: 4
Kaart van de gemeente Achtkarspelen*Achtkarspelen[Gebroken link?]Score: 4
Kaart van de gemeente Leeuwarderadeel*Leeuwarderadeel[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Vlieland*Vlieland[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Weststellingwerf*Weststellingwerf[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Opsterland*Opsterland[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Hennaarderadeel*Hennaarderadeel[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Dantumadeel*Dantumadeel[Gebroken link?]Score: 3
Gemeenteatlas van Friesland - J. Kuyper 1865-1870*[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Schiermonnikoog*Schiermonnikoog[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Wonseradeel*Wonseradeel[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Ameland*Ameland[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente IJlst*IJlst[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Menaldumadeel*Menaldumadeel[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Doniawerstal*Doniawerstal[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Haskerland*Haskerland[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Workum*Workum[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Baarderadeel*Baarderadeel[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Schoterland*Schoterland[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland*Kollumerland en Nieuwkruisland[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Ferwerderadeel*Ferwerderadeel[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Oostdongeradeel*Oostdongeradeel[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Hemelumer Oldeferd*Hemelumer Oldeferd[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Wymbritseradeel*Wymbritseradeel[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Barradeel*Barradeel[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Terschelling*Terschelling[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Franeker*Franeker[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Ooststellingwerf*Ooststellingwerf[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Het Bildt*Het Bildt[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Bolsward*Bolsward[Gebroken link?]Score: 3
Kaart van de gemeente Smallingerland*Smallingerland[Gebroken link?]Score: 2
Kaart van de gemeente Franekeradeel*Franekeradeel[Gebroken link?]Score: 2
Kaart van de gemeente Idaarderadeel*Idaarderadeel[Gebroken link?]Score: 2
Kaart van de gemeente Sneek*Sneek[Gebroken link?]Score: 2
Kaart van de gemeente Rauwerderhem*Rauwerderhem[Gebroken link?]Score: 2
Kaart van de gemeente Tietjerksteradeel*Tietjerksteradeel[Gebroken link?]Score: 2
Kaart van de gemeente Utingeradeel*Utingeradeel[Gebroken link?]Score: 2
Kaart van de gemeente Sloten*Sloten[Gebroken link?]Score: 2
Kaart van de gemeente Leeuwarden*Leeuwarden[Gebroken link?]Score: 2
Kaart van de gemeente Westdongeradeel*Westdongeradeel[Gebroken link?]Score: 2
Kaart van de gemeente Stavoren*Stavoren[Gebroken link?]Score: 1
Kaart van de gemeente Hindeloopen*Hindeloopen[Gebroken link?]Score: 1
Kaart van de gemeente Gaasterland*Gaasterland[Gebroken link?]Score: 1
Links in alle categorieën voor Friesland