Voorouders.net
Hét STARTPUNT voor stamboomonderzoek in Nederland
Nieuws Stap voor stap Help Links Zoeken Mijn voorouders

Nieuws

 • Voorouders.net houdt voor u het belangrijkste stamboomnieuws bij.

Internet Gids

Stamboomzoeker.nl

Voorouders.net

 • De Internet Gids bevat duizenden links naar genealogische websites, handig gerangschikt op categorie én provincie of gemeente.
 • Stamboomzoeker.nl is een genealogische zoekmachine waarmee u naar personen kunt zoeken in duizenden stambomen verspreid op internet.
 • Natuurlijk kunt u ook zoeken in binnen de informatie die op Voorouders.net te vinden is.

Mijn.voorouders.net

 • Op Mijn.voorouders.net kunt u GRATIS uw eigen stamboom publiceren. U kijgt dan een eigen subdomein (bv. uwnaam.voorouders.net) en houdt alle controle over uw gegevens en over wie uw stamboom mag zien.
Voorouders.net > Handleidingen en hulpmiddelen > De namen van de voorouders

De namen van de voorouders

Voor elke generatie voorouders in een kwartierstaat is er een aparte naam. Hier vind u een overzicht van die namen. De rechter kolom laat de regelmaat zien die er in zit. In plaats van ‘-ouders’ kunt u natuurlijk steeds ‘-vader’ of ‘-moeder’ lezen.

1. proband
2. ouders ouders
3. grootouders grootouders
4. overgrootouders overgrootouders
5. betovergrootouders betovergrootouders
6. oudouders oudbetovergrootouders
7. oudgrootouders oudbetovergrootouders
8. oudovergrootouders oudbetovergrootouders
9. oudbetovergrootouders oudbetovergrootouders
10. stamouders stamoudbetovergrootouders
11. stamgrootouders stamoudbetovergrootouders
12. stamovergrootouders stamoudbetovergrootouders
13. stambetovergrootouders stamoudbetovergrootouders
14. stamoudouders stamoudbetovergrootouders
15. stamoudgrootouders stamoudbetovergrootouders
16. stamoudovergrootouders stamoudbetovergrootouders
17. stamoudbetovergrootouders stamoudbetovergrootouders
18. edelouders edelstamoudbetovergrootouders
19. edelgrootouders edelstamoudbetovergrootouders
20. edelovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
21. edelbetovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
22. edeloudouders edelstamoudbetovergrootouders
23. edeloudgrootouders edelstamoudbetovergrootouders
24. edeloudovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
25. edeloudbetovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
26. edelstamouders edelstamoudbetovergrootouders
27. edelstamgrootouders edelstamoudbetovergrootouders
28. edelstamovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
29. edelstambetovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
30. edelstamoudouders edelstamoudbetovergrootouders
31. edelstamoudgrootouders edelstamoudbetovergrootouders
32. edelstamoudovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
33. edelstamoudbetovergrootouders edelstamoudbetovergrootouders
34. voorouders vooredelstamoudbetovergrootouders
35. voorgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
36. voorovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
37. voorbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
38. vooroudouders vooredelstamoudbetovergrootouders
39. vooroudgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
40. vooroudovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
41. vooroudbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
42. voorstamouders vooredelstamoudbetovergrootouders
43. voorstamgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
44. voorstamovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
45. voorstambetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
46. voorstamoudouders vooredelstamoudbetovergrootouders
47. voorstamoudgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
48. voorstamoudovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
49. voorstamoudbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
50. vooredelouders vooredelstamoudbetovergrootouders
51. vooredelgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
52. vooredelovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
53. vooredelbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
54. vooredeloudouders vooredelstamoudbetovergrootouders
55. vooredeloudgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
56. vooredeloudovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
57. vooredeloudbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
58. vooredelstamouders vooredelstamoudbetovergrootouders
59. vooredelstamgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
60. vooredelstamovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
61. vooredelstambetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
62. vooredelstamoudouders vooredelstamoudbetovergrootouders
63. vooredelstamoudgrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
64. vooredelstamoudovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders
65. vooredelstamoudbetovergrootouders vooredelstamoudbetovergrootouders

De lijst is nog verder uit te breiden:

 • Generatie 66 t/m 129 = Generatie 2 t/m 65 met ‘aarts’ ervoor.
 • Generatie 130 t/m 257 = Generatie 2 t/m 129 met ‘opper’ ervoor.
 • Generatie 258 t/m 513 = Generatie 2 t/m 257 met ‘hoog’ ervoor.

De termen aarts-, voor-, stam- en oud- hebben behalve een betekenis als aanduiding voor een bepaalde generatie ook een andere betekenis:

 • Aartsvaders: Abraham, Izaäk en Jacob (zie het bijbelboek Genesis)
 • Voorouders: alle personen van wie iemand afstamt
 • Stamvader: de man die als de eerste van zijn familie beschouwd wordt (bijvoorbeeld omdat hij de oudst bekende is, of omdat hij als eerste een bepaalde familienaam droeg)
 • Oudvaders: gereformeerde theologische schrijvers uit de 17e en 18e eeuw die gerekend worden tot de Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme en die nog steeds als maatgevend beschouwd worden in bepaalde groepen binnen het gereformeerde protestantisme (voorbeelden: Brakel, Smytegelt, Comrie)